POSANT LA LUPA:

ECOFEMINISME I ECONOMIA FEMINISTA EN L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (L'ESS)

Confluència amb altres corrents i òptiques que també qüestionen el sistema capitalista actual

ECOFEMINISME

L’ecofeminisme és un moviment que veu una connexió entre l’explotació i la degradació del món natural i la subordinació i l’opressió de les dones (Mary Mellor, 1997).

La interdepenència i l’ecodependència són assumides com processos bàsics per la nostra supervivència. Per això, l’ESS enfoca l’ecofeminisme de manera transversal en el seus principis.

L’ESS reconeix els límits ambientals

sostenibilidad ecològica

Els treballs de cures se situen com a prioritaris.

mujer cuidados empoderada
Cooperación verde

Promou una cultura de cooperació entre organitzacions per a superar el model de competència que aïlla a les persones i comunitats.

entorno verde

Comporta una relació intensa entre l’entorn

Si vols conèixer més sobre ecofeminisme et recomanem

La pàgina web d’Alicia Puleo

Entrevista a Yayo Herrero

ECONOMIA FEMINISTA

L’Economia Feminista ofereix claus que obrin possibilitats per a superar fragmentacions entre el productiu i el reproductiu, entre el polític i l’econòmic, situant en l’agenda de l’Economia Solidària temes com la interdependència, les cadenes globals de cures, la crisi de cures sobre la qual aprofundeix aquesta pandèmia i la necessitat d’incorporar una mirada interseccional a les anàlisis que estem realitzant, per citar alguns exemples. 

Si vols conèixer més sobre economia feminista et recomanem

Article de Amaia Pérez Orozco i Astrid Agenjo Calderón