ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

En ACOEC tenim el compromís de promoure una economia i unes finances al servei de les persones, que respecten i cuiden l’entorn en el qual vivim, i al servei d’una societat més justa. Una economia que contribuïsca a la realització de l’Agenda 2030, i en concret als ODS:

5. Igualtat de Gènere

8. Treball decent i creixement econòmic

10. Reducció de les desigualtats

12. Producció i consum responsables

 

A través d’aquesta pàgina podràs conéixer millor què és l’economia social i solidària, quins són els seus principis i què pots fer perquè la teua activitat econòmica i el teu consum siguen justos i solidaris. Posant el focus a més en el ecofeminisme i l’economia feminista.

També trobaràs informació sobre les finances ètiques, què són, com funcionen i un ampli ventall d’entitats que ofereixen tot tipus de serveis financers ètics.

En cada apartat podràs trobar recursos, com ara la nostra guía de finances ètiques, un mapatge d’entitats socials de la Comunitat Valenciana, el baròmetre de les finances ètiques i entrevistes a dones referents en economia i ecofeminisme, i alguns vídeos amb informació de l’economia social i solidària.

 

Mira el nostre video sobre l'ESS